Pogoji poslovanja

1. VELJAVNOST IN UPORABA TEH SPLOŠNIH POGOJEV

Ti splošni pogoji uporabe veljajo za vsakogar (v nadaljevanju: uporabnik), ki obišče oziroma uporablja spletno stran GOLD NOTE, ki je v času sprejetja teh pogojev uporabe dostopna na spletnem naslovu https://www.goldnote.si (v nadaljevanju: spletna stran) in s katero upravlja družba GOLD NOTE, poslovno svetovanje in ostale storitve, d.o.o. (v nadaljevanju: ponudnik).

Ti pogoji uporabe veljajo za celotno spletno stran, za vse njene sestavne dele in podstrani. Poleg teh pogojev uporabe lahko za določene dele, podstrani ali za določene uporabnike veljajo še posebni pogoji ali pogodbena določila.

Ti pogoji uporabe zavezujejo uporabnika, ko prvič obišče spletno stran in pri vseh kasnejših obiskih. Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami teh pogojev uporabe.

V primeru neskladja med določbami teh splošnih pogojev in pogodbe med ponudnikom in uporabnikom, se uporabljajo določila take pogodbe.

Ti pogoji uporabe se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletne strani pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

 

2. PODATKI O PONUDNIKU

Naziv: GOLD NOTE, poslovno svetovanje in ostale storitve, d.o.o.

Kratko ime: GOLD NOTE, d.o.o.
Odgovorna oseba: Nejc Kresnik, direktor
Naslov sedeža družbe: Cankarjeva ulica 16, 2380 Slovenj Gradec

Matična številka: 9474862000
ID za DDV: Podjetje ni davčni zavezanec

a) Kontaktni podatki:

  • Telefon 1: 080 30 45
  • Telefon 2: 040 240 047
  • E-naslov (naslov za ugovore, pripombe, zahtevke in izjave): info@goldnote.si

b) Transakcijski račun:
Banka Lon d.d., Ljubljana
• BIC/SWIFT: SI56 6000 0000 1312 578
• IBAN: HLONSI22XXX

c) Pravna podlaga
Ponudnik ravna z osebnimi podatki skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno Uredbo GDPR in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, ki urejajo obdelavo osebnih podatkov, postopke in ukrepe zavarovanja, vključno z odgovornostjo in nadzorom v procesu njihove obdelave.

3. POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznaniti uporabnike storitev, uporabnike spletne strani in poslovne partnerje (v nadaljevanju: »uporabniki«) ponudnika o namenih, pravnih podlagah, tehničnih in organizacijskih ukrepih in pravicah uporabnikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja ponudnik.

Cenimo vašo zasebnost, zato vaše osebne podatke skrbno varujemo. V ta namen uporabljamo ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov.

Ponudnik obdeluje osebne podatke in zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu s to politiko in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa evropska zakonodaja (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ( v nadaljevanju: »Splošna uredba«), veljavna slovenska zakonodaja (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS, št. 163/22) in drugi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

a) Zbiranje osebnih podatkov o uporabnikih

Ponudnik obdeluje osebne podatke na podlagi osebne privolitve posameznika, na podlagi sklenjene pogodbe ali pa na podlagi zakona. Ponudnik obdeluje osebne podatke tudi v primerih, kadar je obdelava osebnih podatkov nujna zaradi uresničevanja zakonitih interesov ponudnika in ti interesi očitno prevladajo nad interesi uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Vsak uporabnik spletnega mesta, ki na naši spletni strani opravi vnos osebnih podatkov, daje tudi aktivno osebno privolitev za obdelavo osebnih podatkov na podlagi posebnega obrazca, ki ga odda pred poslanim povpraševanjem/naročilom/prijavo na e-novice. Vsako privolitev lahko uporabnik kadarkoli enako enostavno prekliče. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov pred danim preklicem.

Ponudnik o uporabnikih, ki so fizične osebe, ob izvedbi nakupa v spletni trgovini zbira naslednje osebne podatke: ime, priimek, e-poštni naslov, telefonska številka. Ponudnik o uporabnikih, ki stopijo z njim v stik preko katerega od kontaktnih obrazcev, zbira tudi naslednje osebne podatke: naslov prebivališča, telefonska številka, zanimanje za investiranje v določeno kovino, podatek o svetovalcu za plemenite kovine, želeni način kontaktiranja, želena datum in ura kontaktiranja. Podatke, ki so označeni kot obvezni, mora uporabnik posredovati, sicer registracija oziroma drugačno naročilo na storitve ni mogoča. Podatke, ki so neobvezni, lahko uporabnik posreduje, če to želi. Uporabnik, ki ponudniku ne posreduje neobveznih osebnih podatkov, zaradi tega ne trpi nobenih škodljivih posledic.

b) Nameni obdelave podatkov

Ponudnik bo zbrane podatke o uporabnikih uporabljal izključno za naslednje namene:

• omogočanje prijave;

• obdelavo naročil;

• izvedbo pogajanj za sklenitev posamičnih pogodb

• osebno kontaktiranje uporabnikov na njihovo željo po dodatnem svetovanju ter pošiljanje posamičnih ponudb;

• občasno pošiljanje elektronskih sporočil z vsebino, povezano s ponudnikom ali spletnim mestom, komercialne ali nekomercialne narave;

• statistične, marketinške in druge analize ter raziskave v zvezi z uporabniki portala in spletne trgovine.

Soglasje za elektronska obvestila: E-novičnik

Uporabnik soglaša in dovoljuje družbi Gold note d.o.o., da uporablja elektronski poštni naslov (e-mail) uporabnika za namene obveščanja o aktualnostih na finančnih trgih in trgu plemenitih kovin in surovin ter neposrednega trženja podjetja Gold note d.o.o. (oglaševalske kampanje, novosti o storitvah in produktih ter dogodkih, na katerih sodeluje ali jih organizira). Uporabnik je tudi seznanjen, da se na elektronska obvestila lahko kadarkoli odjavi s povratnim sporočilom, kjer v zadevi sporočila napiše ‘ODJAVA’.

Pogodbena obdelava in iznos osebnih podatkov drugim obdelovalcem (pogodbenim partnerjem)

Uporabnik soglaša in dovoljuje ponudniku, da osebne podatke uporabnika posreduje tretjim osebam (pogodbenim partnerjem ponudnika) za namen osebnega kontaktiranja in svetovanja uporabnikom glede investiranja v plemenite kovine.

Obdelava osebnih podatkov uporabnikov se zaupa tudi drugim pogodbenim obdelovalcem, ki imajo s ponudnikom sklenjeno pogodbeno razmerje. Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje ponudnik so predvsem:

-vzdrževalci informacijskih storitev;

-ponudniki e-poštnih storitev;

-ponudniki programske opreme, storitev v oblaku;

-vzdrževalci računalniške opreme;

-ponudniki računovodskih storitev;

-ponudniki pravnega in poslovnega svetovanja.

Drugi obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v mejah ponudnikovega pooblastila, pogodbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in skladno z nameni, ki so opredeljeni v prvem odstavku točke 3.b. Vsi drugi obdelovalci zagotavljajo skladnost obdelave osebnih podatkov s Splošno uredbo in drugimi pravnimi predpisi.

Ponudnik vodi in vzdržuje evidenco o drugih pogodbenih obdelovalcev.

c) Varovanje podatkov in čas hrambe

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov.

Ponudnik podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo posredoval tretjim osebam, razen partnerskim podjetjem, ki sodelujejo pri dobavnem procesu in so vključena za namen obdelave naročil.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da ponudnik njegove podatke, ki jih je ponudniku posredoval ob registraciji, hrani ves čas, ko ima uporabnik status registriranega uporabnika portala in še eno leto po prenehanju tega statusa. E-poštni naslov lahko ponudnik hrani za namene pošiljanja komercialnih ali nekomercialnih e-poštnih sporočil, dokler uporabnik ne izjavi ali označi, da noče več prejemati e-poštnih sporočil. Ostale podatke lahko ponudnik hrani, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih mora trajno izbrisati ali učinkovito anonimizirati, tako da določenega podatka ni več mogoče povezati s posameznim uporabnikom.

d) Pravice uporabnikov po splošni uredbi GDPR

Kot uporabnik spletne strani ste seznanjeni, da lahko kadarkoli zahtevate, da vam kot ponudnik:

• potrdimo, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne, in vam omogočimo vpogled v vaše osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov ter njihovo prepisovanje ali kopiranje;

• omogočimo vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov oziroma evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov;

• posredujemo izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na vas;

• posredujemo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen;

• podamo informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o vas vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave;

• podamo informacijo o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem;

• kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja (npr. do konca projekta);

• pojasnimo tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, v primeru izvajanja avtomatiziranega odločanja z obdelavo osebnih podatkov posameznika.
Kot uporabnik naše spletne strani ste seznanjeni z dejstvom, da imate v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo sledeče pravice:

da se obdelava vaših osebnih podatkov omeji, kadar velja en od naslednjih primerov:

• če oporekate točnosti podatkov (obdelava se omeji za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov);

• če je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu vaših osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;

• kot upravljavec osebnih podatkov ne potrebujemo več za dogovorjene namene obdelave, temveč jih vi, potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

• v primeru, da vložite ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi;

da se vaši osebni podatki v naši zbirki popravijo (ponudnik je dolžan popraviti vaše netočne osebne podatke, prav tako pa imate (ob upoštevanju namena obdelave), pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;

da se vaši osebni podatki izbrišejo – če več ne želite, da se vaši osebni podatki obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo oz. obdelavo, lahko zahtevate, da se vaši podatki izbrišejo brez nepotrebnega odlašanja, in sicer kadar velja eden od naslednjih razlogov (razen zakonskih izjem):

• vaši osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;

• prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;

• ugovarjate obdelavi, pod pogojem, da za obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa (kadarkoli) ugovarjate obdelavi kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja;

• vaši osebni podatki so bili obdelani nezakonito;

• vaše osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom RS;

• vaši osebni podatki so bili zbrani v zvezi s točno določeno ponudbo.

• da ste seznanjeni z rokom hrambe vaših osebnih podatkov;

da se zavedate, da imate pravico do pravnega sredstva – pritožbe. Uporabnik lahko morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, pošlje na elektronski naslov info@goldnote.si ali po pošti na naslov Goldnote, d.o.o., Cankarjeva ulica 16, 2380 Slovenj Gradec. Posameznik lahko pritožbo odda tudi osebno na naslovu podjetja. Prav tako ima vsak uporabnik pravico, da vloži pritožbo neposredno pri nadzornem organu, to je Informacijski pooblaščenec, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov. Če je uporabnik pri Goldnote, d.o.o., uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri Goldnote v roku 15 dni. Goldnote mora o pritožbi odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

•da imate pravico, da prejmete osebne podatke, ki ste jih posredovali ponudniku (pravica do prenosljivosti osebnih podatkov), v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas ponudnik, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:

• obdelava osebnih podatkov temelji na privolitvi uporabnika;

• obdelava osebnih podatkov temelji na pogodbi;

• se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

• kadar obstajajo razlogi, povezani s ponudnikovim posebnim položajem, ima ta pravico ugovora nadaljni obdelavi osebnih podatkov, v kolikor ponudnik obdeluje podatke na pravni podlagi zakonitega poslovnega interesa (kot tudi v primeru zakonitega interesa pogodbenega obdelovalca). Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima uporabnik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kolikor neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

Te pravice vas ne odvežejo obveznosti, ki jih imate po Splošnih pogojih oziroma jih ima do vas sklenjena pogodba s ponudnikom.

Ponudnik zagotavlja uporabnikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejema zahteve. Ponudnik lahko rok za uresničevanje pravic uporabnika podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če ponudnik podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti uporabnika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Uporabnik lahko kadarkoli uveljavlja svoje pravice iz točke 4. (zahteva, pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave osebnih podatkov ipd.), po e-pošti na naslov info@goldnote.si ali pisno na naslov: Gold note d.o.o., Cankarjeva ulica 16, 2380 Slovenj Gradec.

Kadar uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto uporabnika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, ponudnik zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Poziv po predložitvi dodatnih informacij je le varnostni ukrep, ki zagotavlja, da se osebni podatki ne razkrijejo nepooblaščenim osebam.

Informacije, vsa sporočila in ukrepi, se uporabnikom zagotovijo brezplačno. Kadar so zahteve uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane zlasti ker se ponavljajo, lahko ponudnik:

(a) zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva upravne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali

(b) zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

e) Izključitev odgovornosti

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je ponudniku posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo nanj. Vsak uporabnik je sam odgovoren, da svoje osebne podatke posreduje varno in da so posredovani točno in verodostojno.

Upravljavec spletne strani naproša uporabnike, ki se ne strinjajo s to politiko ali njenimi spremembami ali dopolnitvami, da zapustijo spletno mesto in ga tudi v bodoče ne uporabljajo več

f) Spletni piškotki

Ponudnik na spletni strani uporablja spletne piškotke (v nadaljevanju: piškotki). Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta uporabnik soglaša z namestitvijo piškotkov na napravo, preko katere dostopa do spletnega mesta. Več o piškotkih

4. NAKUP PRI PONUDNIKU

a) Ponudba artiklov

Ponudba spletne trgovine GOLDnote se spreminja. Posamezni artikli se lahko dodajajo ali pa ukinjajo iz ponudbe.

b) Registracija uporabnika

Za nakup v trgovini registracija ni potrebna. Ob oddaji naročila uporabnik vnese svoje ime, priimek, državo, naslov, telefon in naslov elektronske pošte. Podatki se uporabijo izključno za namen obdelave naročila in z naročilom povezanimi postopki. Podatki o opravljenih naročilih so shranjeni v sistemu spletne trgovine goldnote.si. Ponudnik omogoča uporabniku vpogled v vsa pretekla naročila ob predložitvi zahtevka po e-pošti info@goldnote.si ali pisno na naslov: Gold note d.o.o., Cankarjeva ulica 16, 2380 Slovenj Gradec.

c) Slikovni material

Ves slikovni material na spletni trgovini je simboličen. Pri artiklih, kjer ta podatek ni naveden, se smatra, da je gradivo simbolično.
Artikli iste kovnice in serije se lahko razlikujejo v letu izdaje. Posamezno serijo lahko predstavlja fotografija kovanca specifičnega leta izdaje, čeprav to uporabniku ne zagotavlja možnosti nakupa kovanca želenega leta izdaje oziroma kovanca, prikazanega na simbolični fotografiji.

Zaradi rokovanja s kovanci lahko pride do napak na robovih, katerih ne fotografiramo in jih ne opisujemo. Napake na robovih ne morejo biti razlog za reklamacijo, saj jih smatramo kot manj pomembne.

d) Postopek nakupa in potrditev naročila

Nakupovanje poteka dokler se željeni artikli dodajajo v nakupovalno košarico. Artikle in njihovo količino v košarici je mogoče v katerem koli trenutku pred dokončno potrditvijo naročila, poljubno spreminjati.

Naročilo je dokončno potrjeno in zaključeno, ko uporabnik vnese vse potrebne podatke za oddajo naročila in ko se strinja s splošnimi pogoji poslovanja. Potrditev naročila prejme uporabnik na elektronski naslov, ki je naveden v oddanem naročilu.

e) Obdelava naročila in možnost spremembe naročila

Prejeta naročila obdelujemo vsak delovni dan, od ponedeljka do petka med 9:00 in 16:00 uro. Podatki o statusu in vsebini naročila so kupcem dostopni v njihovem uporabniškem računu na spletni strani goldnote.si, v kolikor si tega kreirajo. V kolikor je nakup opravljen brez kreiranja uporabniškega računa (kot gost) lahko kupec poizvedbo opravi tako, da pošlje e-poštno sporočilo na info@goldnote.si ali pokliče 080 30 45.

Vse spremembe v zvezi z že oddanim naročilom lahko kupec sporoči v roku 24 ur od oddaje naročila po elektronski pošti. Po 24 urah smatramo, da je naročilo potrjeno in bo preneseno v postopek dostave.

f) Zavrnitev naročila

Ponudnik ima pravico zavrniti naročilo za nakup in lahko od njega odstopi, ne da bi navedel razlog, in sicer pred potrditvijo naročila. Ko je naročilo potrjeno, lahko ponudnik od pogodbe odstopi le, če se ugotovi očitna napaka (46. člen Obligacijskega zakonika  OZ). To vključuje tudi očitne napake v ceni. Ponudnik ne more odstopiti od pogodbe, če je druga pogodbena stranka (uporabnik) pripravljena izpolniti pogodbo tako, kot da zmote ne bi bilo.

g) Pravica do odstopa od nakupa

Do trenutka obdelave naročila in potrditve naročila s strani ponudnika lahko kupec naročilo prekliče na kontaktnem elektronskem naslovu, info@goldnote.si ali preko telefonske številke 080 30 45. Po obdelavi naročila je pogodba med uporabnikom in ponudnikom sklenjena, ter preklic naročila ni več mogoč, razen v primeru dogovora med uporabnikom in ponudnikom.

h) Shranjevanje naročila

Naročilo je v elektronski obliki in je shranjeno na našem strežniku. Podatki o uporabniku so skrbno varovani, dostop pa je omejen samo za namen obdelave naročila. Uporabnik lahko pridobi kopijo pogodbe s pisno zahtevo po elektronski pošti na naslov info@goldnote.si.

5. CENE

Vse cene so izražene v evrih in ne vključujejo DDV (DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 94.člena ZDDV-1.). Cena za izbrani artikel velja ob času nakupa, tj. v trenutku zaključka in oddaje naročila preko spletne trgovine goldnote.si. Cena artikla se med obdelavo naročila lahko spremeni. V ceno artikla ni vključen strošek dostave, plačilnega prometa in ostale dajatve. Cene v trgovini so zaokrožene na dve decimalni mesti, preračunavanje v ozadju trgovine poteka na več decimalnih mest. Zaradi tega lahko cena pri nakupu več identičnih artiklov nekoliko odstopa.

Cene izbranih artiklov vključno z vsemi dajatvami ter podatki o načinu plačila in dobave veljajo v trenutku dokončne potrditve naročila. Cene artiklov in strošek poštnine so razvidni v nakupovalni košarici še pred zaključkom naročila. Cene lahko zagotovimo le za artikle v zalogi. Za dobavo blaga po izrecnem naročilu uporabnika, se cena določi individualno pred oddajo naročila. Cena za blago, dobavljeno po izrecnem naročilu uporabnika, lahko odstopa od trenutnih cen za enako blago v spletni trgovini, ki je trenutno na zalogi. Uporabnik je o svojem spletnem naročilu obveščen na njegov e-naslov, ki ga navede pri vnosu osebnih podatkov, sočasno z oddajo naročila. Če le-tega ne prejme, obstaja možnost navedbe napačnega e-naslova. V tem primeru nas je potrebno kontaktirati na info@goldnote.si.

6. PLAČILO

a) Način plačila

Naročeno blago ostane v lasti ponudnika do popolnega plačila uporabnika. Plačilo v spletni trgovini je mogoče:

• Na bančni račun
V kolikor se uporabnik odloči za plačilo po predračunu, bo blago plačal na račun podjetja Gold note d.o.o.. Plačilo je potrebno izvesti preden je blago odposlano oziroma prevzeto. Vsi potrebni podatki za plačilo na bančni račun so razvidni v postopku nakupa »na blagajni«. Prav tako uporabnik prejme vse potrebne podatke za izvedbo plačila na elektronski naslov, oddan v postopku naročila. Plačilo mora biti izvedeno v enakem znesku in valuti, kot je navedeno na predračunu.

Ponudnik lahko pozove stranko k izpolnitvi celotnih finančnih obveznosti sklenjenih s sprejetjem pogojev poslovanja ob oddaji naročila, v kolikor je ugotovljeno, da je uporabnik nakazal prenizek znesek na račun ponudnika. Rok plačila se ne podaljša. V primeru preplačila izvedenega po pomoti, mora uporabnik ponudnika pisno obvestiti najkasneje v roku treh delovnih dni po izvedbi nakazila. V roku dveh delovnih dni bo ponudnik preplačano vsoto, zmanjšano za strošek bančne provizije in davek obračunan na strošek provizije, nakazal na račun uporabnika v roku dveh delovnih dni. V kolikor uporabnik ne stopi v stik s ponudnikom iz ga obvesti o preplačilu nakazila najkasneje v roku treh delovnih dni od nakazila, se smatra razlika med zneskom nakazila in dejansko kupnino kot donacija ponudniku. Po izteku tega roka se uporabnik v celoti odpove znesku preplačila.

• S kreditno kartico prek ponudnika STRIPE

Uporabnik lahko izbere možnost plačila z bančno kartico prek ponudnika Stripe. Plačilo lahko nadaljuje prek vgrajenega obrazca na naši blagajni, tako da navede številko bančne kartice, datum veljavnosti in CVC kodo. Gold note d.o.o. nima vpogleda v podatke o uporabnikovi bančni kartici. Vse informacije o transakciji, ki jih posredujemo med spletno trgovino in sistemi podjetja Stripe, so šifrirane s pomočjo 256-bitnih SSL potrdil. Plačilo obdela ponudnik plačil Stripe z najvišjimi standardi varnosti in v skladu z zakonom Evropske unije o zaščiti spletnega plačevanja. V spletni trgovini je mogoče plačilo z Visa, MasterCard, Maestro. Z uporabo Stripe Check Out se uporabnik strinja, da storitve Stripe prevzame neposredno in je seznanjen z njihovimi Pogoji uporabe. Z uporabo sistema Stripe Check Out in sprejetjem splošnih pogojev ponudnika, ki vključujejo podatke o plačilu Stripe, uporabnik soglaša, da bo zavezan Pogojem storitve Stripe. Uporabnik soglaša, da ponudnik ne odgovarja za nobene težave v zvezi s finančnimi in denarnimi transakcijami (vključno z vprašanji, ko nastane izguba ali škoda zaradi napačnih ali neveljavnih transakcij) med uporabnikom in ponudnikom Stripe.

b) Rok plačila in pogodbene kazni ob neplačilu

Po prejemu naročila ponudnik takoj rezervira izbrane artikle in določi njihovo ceno. Uporabnik mora v dveh delovnih dneh po oddaji naročila do 12:00 ure (CET) v celoti poravnati kupnino. V primeru zamude pri plačilu ponudnik ni več zavezan k pogojem predračuna in ima pravico do preklica naročila ali prilagoditve v sodelovanju z uporabnikom. Če se naročilo sporazumno prekliče, se celoten znesek kupnine vrne uporabniku. Neplačilo v dogovorjenem roku se ne šteje kot sporazumen odstop od pogodbe.

7. DOBAVNI ROK

Artikli, ki so na zalogi, bodo odpremljeni v roku treh do petih delovnih dni po potrditvi naročila. V tem obdobju bo na voljo tudi blago za osebni prevzem. To je rok odpreme naročila od ponudnika in ne dostava pošiljke stranki.

Rok za odpremo se lahko podaljša v primeru nepredvidljivih razmer. V tem primeru se ponudnik zavezuje, da bo stranko pisno obvestil z navedbo razloga. Za rok prenosa pošiljk je odgovoren izključno ponudnik poštne storitve (dodatne informacije o ponudniku poštnih storitev so uporabnikom dostopne na www.posta.si). Če naročenih izdelkov ne moremo dostaviti v predvidenem času, kupca o tem obvestimo, pri čemer uporabimo njegove kontaktne podatke.

Uporabnik z oddajo naročila soglaša, da ima ponudnik v primeru nepredvidljivih dejavnikov, povečanega povpraševanja ali zamud s strani dobaviteljev blaga, pravico do podaljšanja dobavnega roka. Ne glede na to mora ponudnik svojo obveznost iz pogodbe izpolniti brez odlašanja, vendar najpozneje v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, razen če se stranki ne dogovorita drugače. Če ponudnik ne izpolni svoje obveznosti v predpisanem ali dogovorjenem roku, mu lahko potrošnik določi primeren dodatni rok za izpolnitev pogodbe.

V kolikor ponudnik niti v dodatnem roku, ki ga določi potrošnik, ne izpolni svojih obveznosti, lahko potrošnik odstopi od pogodbe.
V kolikor ponudnik ne more izpolniti svojih obveznosti lahko z enostransko izjavo odstopi od pogodbe. O tem obvesti stranko in ji vrne kupnino v polnem znesku na bančni račun.

8. DOSTAVA

a) Način dostave
Pošiljke bodo dostavljene preko ponudnika poštnih storitev, Pošta Slovenije.

b) Stroški dostave
Poštnino zaračunavamo glede na težo in vrednost pošiljke (zavarovana pošiljka) po veljavnem ceniku in je vključena na računu kot samostojna postavka. Strošek dostave je fiksen, v višini 7,00 €. Cene dostave se lahko spremenijo brez predhodne najave. Z oddajo naročila uporabnik sprejema stroške dostave brez možnosti kasnejše pritožbe.

Uporabnik v celoti odgovarja za pravilnost navedbe podatkov za dostavo. V primeru izgube ali vročitve blaga napačnemu naslovniku zaradi nepravilno navedenih podatkov, je odgovornost ponudnika in izvajalca poštnih storitev v celoti izključena. Stroški napačne navedbe naslovnika bremenijo uporabnika.

c) Pakiranje
V primeru izgubljene, izropane, uničene ali poškodovane pošiljke je za izplačilo odškodnine izključno odgovorna dostavna služba. Vsa odgovornost ponudnika za odškodnino je v celoti izključena. Za podrobnosti o pogojih poslovanja se obrnite na spletno stran ponudnika poštnih storitev: Pošta Slovenije (https://www.posta.si).

d) Prevzem pošiljke
Ob potrditvi naročila uporabnik soglaša, da bo pred podpisom prevzemne dokumentacije opravil vizualni pregled prejete pošiljke. Zagotoviti mora, da pošiljka ni poškodovana, ne kaže znakov izropanja, teža paketa se ujema s tisto, navedeno na poštni nalepki, ter da varnostne nalepke niso poškodovane. V primeru ugotovljenih odstopanj mora uporabnik takoj reklamirati in zavrniti prevzem pošiljke, pred podpisom prevzemne dokumentacije. V primeru prevzema pošiljke, kljub ugotovljenemu odstopanju, uporabnik v celoti prevzema odgovornost za manko ali poškodovane vsebine v pošiljki.

9. VRAČILO BLAGA

a) Pravica uporabnika do odstopa od pogodbe
Gold Note, d.o.o. jamči za kakovost artiklov (čistina, teža). Če uporabnik z naročenimi artikli ni zadovoljen, ima v skladu s 134. členom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1, Uradni list RS, št. 130/22) pravico, da nam v štirinajstih dneh od prevzema blaga sporoči (elektronsko, po telefonu ali preko običajne pošte, pri čemer se kot rok za pravočasno oddano sporočilo šteje datum oddaje na pošti), da odstopa od pogodbe. V skladu z zakonom kupcu ni potrebno navesti razloga za odstop od pogodbe. Vendar pa je vrnitev izdelka mogoča le, če artikli hkrati ne izpolnjujejo pogojev, navedenih iz člena 9.b. pogojev poslovanja.

Artikle je potrebno vrniti najkasneje v roku štirinajstih dni po odstopu od pogodbe. Edini strošek, ki uporabnika bremeni pri vračilu blaga, je strošek neposrednega vračila. Vračilo se šteje za pravočasno, če je pošiljka oddana v predpisanem roku.
Kupnino za vrnjene artikle kupcu vrnemo z enakim plačilnim sredstvom, najkasneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od nakupa, vendar vračilo zadržimo v primeru, da v predpisanem roku od uporabnika nismo prejeli vrnjenega blaga ali potrdila o vrnjeni pošiljki. Blago je po dogovoru mogoče tudi osebno prinesti na sedež podjetja (Cankarjeva ulica 16, 2380 Slovenj Gradec).

b) Uporabnik ne more vrniti kupljenega blaga:

• V primeru poškodbe blaga zaradi malomarnega ravnanja uporabnika
• V primeru poškodbe zaščitne folije oziroma plastike
• Obrazložitev: Plemenite kovine so hranjene v zaščitni foliji oziroma plastiki, ki služi zaščiti kovine pred zunanjimi vplivi. V primeru odprtja ali poškodbe zaščite, uporabnik izgubi pravico za vračilo blaga.
• V primeru naročila personalizirane embalaže, saj gre za izdelek namenjen izključno uporabniku.
• Če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost ne glede na njeno pravno organizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, ne veljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov o sklepanju pogodb na daljavo.
• Če je bilo blago prodano kot blago z napako (opis pri artiklu vsebuje natančen opis napake)

c) Stvarna napaka
Prodajalec mora kupcu izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve. Prodajalec odgovarja za stvarne napake, ki jih je stvar imela takrat, ko je nevarnost prešla na kupca, ne glede na to, ali mu je bilo to znano ali ne. Neznatna stvarna napaka se ne upošteva.
Napaka je stvarna:
a) če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno običajno rabo ali za promet;
b) če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana ali bi mu bila morala biti znana;
c) če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
d) če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Samo na podlagi pravilne obvestitve o stvarni napaki, je od ponudnika mogoče zahtevati, da:

  • odpravi napako na blagu
  • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
  • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
  • vrne plačani znesek.

10. VAROVANJE OTROK

Ponudnik naročil ne sprejema od posameznikov, za katere ve ali sumi, da so otroci, razen če pridobi izrecno dovoljenje njihovih staršev ali skrbnikov. Poleg tega ne zagotavlja prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki bi lahko škodovali otrokom. Brez izrecnega dovoljenja staršev ali skrbnikov, ne bo zbiral nobenih osebnih podatkov v zvezi z otroki, prav tako ne bo posredoval teh podatkov tretjim osebam, razen staršem, skrbnikom ali pristojnim organom za zaščito otrokovih interesov.

11. KOMUNIKACIJA, PRITOŽBE IN SPORI

GOLD NOTE, d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. V primeru težav lahko kupec pokliče na telefonsko številko 080 30 45 ali nam pošlje elektronsko sporočilo na info@goldnote.si. Postopek obravnave pritožb je zaupen. Ponudnik bo najkasneje v roku petih delovnih dni uporabniku potrdil prejem pritožbe, ter ga obvestil o nadaljnjih postopkih.

Vse določbe teh splošnih pogojev poslovanja ter morebitni spori med ponudnikom in stranko se urejajo in rešujejo v skladu s slovenskim materialnim in procesnim pravom. Uporaba pravil mednarodnega zasebnega prava, ki bi napotila na katerokoli drugo pravo, ni predvidena. Vse spore rešujemo izključno v slovenskem jeziku.

Določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov se smiselno uporabljajo za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja.

12. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Ponudnik pri pripravi vsebine spletne strani ravna z največjo skrbnostjo, vendar pa zaradi možnih sprememb podatkov ne prevzema nobenega jamstva, da so vsebine (mnenja, nasveti, informacije, novice, obvestila ipd.), objavljene na spletni strani, točne, popolne in pravilne in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi njih samih ali ker se je na njih zanesel in jih upošteval.

Vse vsebine na spletni strani, v kakršnikoli obliki, imajo zgolj informativen namen. Nobene vsebine na spletni strani ni mogoče šteti za individualno naložbeno priporočilo, prav tako pa ne za povabilo k podpisu pogodbe ali kot ponudbe za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev ali drugih finančnih inštrumentov. Ponudnik izrecno opozarja uporabnike, da je pred naložbo potrebno pridobiti ustrezno dodatno naložbeno svetovanje; le-tega lahko uporabnik dobi tudi pri ponudniku.

Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva glede delovanja ali dostopnosti spletne strani in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker spletna stran ni bila dostopna ali ni delovala ali ni delovala pravilno. Ponudnik si, če meni, da je to potrebno, pridržuje tudi pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za potreben čas, brez predhodnega obvestila, onemogoči delovanje ali dostopnost spletne strani.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletne strani utegnila nastati uporabniku na njegovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletne strani.

Registrirani uporabnik je dolžan na primeren način skrbeti za varnost in zaupnost podatkov, ki jih uporablja za prijavo na spletni strani (e-naslov, geslo). Če sumi, da prijavne podatke uporablja tretja nepooblaščena oseba ali da so bili podatki nepooblaščeno razkriti, je dolžan o tem nemudoma obvestiti ponudnika. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati uporabniku, ker je prišlo do nepooblaščenega razkritja ali uporabe prijavnih podatkov.

Ponudnik ne odgovarja za vsebino, objavljeno na spletnih straneh izven spletne strani, ki so dostopne preko hiperpovezav na spletni strani. Vsaka povezava s spletno stranjo tretjih osebje je na razpolago le zaradi preglednosti. Spletne strani tretjih oseb uporabnik uporablja na lastno odgovornost.

13. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Celotna vsebina spletne strani, ne glede na obliko (besedila, slike, filmi, zvoki itd.), je avtorskopravno zaščitena. Nosilec materialnih avtorskih pravic na vsebinah, objavljenih na spletni strani, je ponudnik in/ali oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno.

Ponudnik se z objavo vsebin na spletni strani in z omogočanjem uporabe spletne strani ne odpoveduje nobeni od materialnih avtorskih pravic, ki jih ima na vsebinah spletne strani.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja ponudnika je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletni strani, za kakršenkoli namen, razen za osebni ogled uporabnika. Zloraba lahko pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico materialno odgovornost kršitelja.

14. KONČNE DOLOČBE

Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.

Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije in pravo Evropskih skupnosti. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ti splošni pogoji, politika zasebnosti in uporaba piškotkov veljajo od 1.10.2023 do preklica oz. objave novih pogojev.